Przemoc w sektorze opieki zdrowotnej

1. Kontekst przemocy w sektorze opieki zdrowotnej - pierwszy kontakt z pacjentem stosującym przemoc

1.1. Definicja operacyjna przemocy w ochronie zdrowia

Definicje zależą od źródła, które je definiuje, od ich celu i dalszego użycia. Głównym naszym ustaleniem jest to, że przemoc jest wyrazem agresji, co nie oznacza, że ​​każda agresja wiąże się z pewną formą przemocy (Lovaš, 2010). Na potrzeby tego badania przyjmijmy związek, w którym mogą powstać sprzeczne zamiary między niemedycznym pracownikiem ochrony zdrowia a pacjentem lub jego krewnym (działający wzajemnie) i przerodzić się w agresję lub agresywne zachowanie. Najczęstsze konflikty w ochronie zdrowia są spowodowane eskalacją negatywnych emocji (szczególnie pacjentów niepsychiatrycznych, ale nie wyklucza to psychiatrycznych przyczyn przemocy), które nie są odpowiednio przetwarzane. W przypadku niemożności kontrolowania emocji dochodzi do zachowania, które nazywamy „przemocą”.

Na potrzeby naszych badań definiujemy przemoc jako eskalację agresywnego zachowania wynikającego z niekontrolowanych negatywnych emocji i innych powiązanych czynników z elementami takiej agresji słownej lub fizycznej, których nie można uznać za akceptowalne, ponieważ zagrażają bezpośrednio interesom i godności osoby przeciwko której jest skierowana. Definicja ta obejmuje także zachowanie obronne, które poprzez gwałtowne wyrażenie, przekracza granice i staje się atakiem. W niektórych okolicznościach możliwe było przekształcenie tego zagrożenia w łagodniejszą formę obrony.