Kwestie prawne dotyczące postępowania z pacjentem agresywnym lub pobudzonym

1. Tematy

  1. Koncepcja przemocy i odpowiedzialność prawna za agresywne zachowanie (1. lekcja)
  2. Prawo pracownika służby zdrowia do dobrych, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy (2. lekcja)
  3. Prawa i obowiązki personelu medycznego świadczącego usługi opieki zdrowotnej (lekcja 3)
  4. Katalog praw i obowiązków pacjenta: analiza treści prawnej (4. lekcja)
  5. Wymagania prawne dotyczące stosowania przymusu wobec agresywnych lub pobudzonych pacjentów podczas wykonywania zabiegów medycznych i / lub w obronie przed niedozwolonymi, gwałtownymi działaniami pacjenta (5. lekcja)