Technika, strategia i taktyka w negocjacjach z pacjentem bez współpracy

1. Założenia i cele zajęć

Sytuacja, w której realizacja interesów/komunikacji (dwu lub więcej) stron jest trudna albo niemożliwa, prowadzi do konfliktu. Szczególnym rodzajem komunikacji jest relacja lekarz-pacjent bez współpracy (w tym opisie „Pacjent” oznacza także rodziców dziecka, czy nastolatka). Komunikacja z pacjentem bez współpracy jest bardzo szczególnym rodzajem wymiany słów i myśli. Stanowi niewątpliwie trudny moment zarówno dla lekarza, ponieważ nie istnieje jeden sposób, dzięki któremu może on rozmawiać ze wszystkimi pacjentami. 

Dla drugiej strony takie spotkanie jest kłopotliwe, bowiem musi przed kimś obcym opowiadać o bardzo intymnych i trudnych sprawach a także ze względu na utrudniony kontakt ze strony pacjenta np. ze względu na jego szczególny sposób postępowania czy komunikacji z nim. Jednak istnieją metody, by dana konwersacja/spotkanie/ było satysfakcjonujące dla wszystkich. Różne grupy mają prawo do prezentowania i promocji swoich własnych interesów, co powoduje, że konflikt staje się nieuniknionym i naturalnym elementem życia. 

Dodatkowo studenci medycyny poznają różne strategie zachowań w sytuacjach konfliktowych i ćwiczą umiejętności niezbędne do rozwiązywania sporów za pomocą negocjacji, a nie poprzez dominację bądź uleganie.

 

Założenia i cele zajęć:

Celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie studentów medycyny z podstawowymi technikami, strategią i taktyką negocjacji lekarza z trudnym pacjentem, uwzględniając szeroki zakres potrzeb chorego (fizycznych, emocjonalnych, społecznych i duchowych). Omawiane są podstawowe zasady negocjacji w trudnej sytuacji komunikacji /lekarz-pacjent, rodzaje błędów komunikacyjnych, proces, konwersacje, dylematy i sposoby ich unikania oraz znaczenia komunikatów niewerbalnych w szerokim kontekście potrzeb chorego. 

W trakcie warsztatów za pomocą metod i gier negocjacyjnych student medycyny nabywa umiejętności skutecznego formułowania komunikatów i znaczenia kontekstu w odbiorze komunikatu. Efektem zajęć powinna być umiejętność do rozwiązywania sporów za pomocą technik, strategii i taktyk negocjacyjni z poszanowaniem praw człowieka.