Przemoc i agresja - perspektywa psychologiczna

1. Wstęp

Zagrożenie ze strony agresywnych pacjentów wobec pracowników służby zdrowia było od dawna zaniedbanym obszarem badań. Ostatnio ten długotrwały i dobrze znany problem podlega stale rozwijającym się badaniom. Agresja pacjentów jest dziś powszechnie uznawana za ważne wyzwanie w opiece nad zdrowiem psychicznym, a częstość agresywnych wystąpień pacjentów, według doniesień, rośnie. Agresja i przemoc są uznawane za znaczące ryzyko zawodowe dla pracowników służby zdrowia[1]. Dzisiaj znacznie częściej niż kiedyś zgłaszane są obawy związane z demonstrowaniem przez pacjentów przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia.


[1] Brin et al. (2004)