Psychologie agrese

1. Úvod

Logos


Ohrožení pocházející od agresivních pacientů vůči zdravotnickému personálu se dlouho v oblasti bádání zanedbávalo. Postupně se ale tento dlouhodobý a velmi známý problém stal předmětem neustále rostoucího výzkumu. Agrese pacientů se nyní všeobecně považuje za důležitou výzvu v oblasti péče o duševní zdraví, protože se výskyt projevů agrese pacientů neustále zvyšuje.  Agrese a násilí jsou považovány za významné pracovní riziko u zdravotníků.[1] V současnosti se o projevech násilí pacientů vůči zdravotníkům objevují zprávy stále častěji.[1] Brin et al. (2004)