Řízení rizik

1. Principy řízení rizika

Logos


Literatura prezentovaná v tomto příspěvku zjišťuje dostupný výzkum týkající se rizika a procesů řízení rizika.

Zpráva vychází z akademických článků v odborných časopisech a z odborné literatury a čerpá z veřejných stejně jako soukromých sektorů.

Vyhledání literatury se provedlo za použití Booth’s (2013) metody triple plus, která umožňuje systematické vyhledávání, které zahrnuje zdroje z akademických knihoven a databází, speciálních databází šedé literatury a z vyhledávačů šedé literatury jako je Google Scholar.

Přednáška je rozdělena do pěti částí, které odrážejí pět klíčových principů/aspektů řízení rizika.

Jsou to:

(i) výchozí riziko,

(ii) identifikace rizika,

(iii) zhodnocení rizika,

(iv) řízení rizika a reakce na riziko,

(v) sledování, hlášení a komunikace rizika.