Nenásilná sebeochrana u pacienta, kterého není možné zklidnit verbálně

1. Shrnutí

Logos


Kapitoly popisují techniky nenásilné sebeochrany u pacienta, kterého není možné zklidnit verbálně. 

Cíle

Hlavním cílem je vyzkoušení techniky nenásilné sebeochrany. 

Výsledky učení

Bezpečná vzdálenost

Držení 

Bezpečnost u fyzického núpadení

Omezení pacienta nenásilně

Klíčová slova

Fyzická deesklaace. Bezpečí. Tým. Komunikace.