Zarządzanie ryzykiem

1. Wstęp

Literatura prezentowana w niniejszym raporcie analizuje dostępne badania dotyczące ryzyka i procesów zarządzania ryzykiem. Przegląd opiera się na recenzowanych artykułach naukowych w czasopismach naukowych i podręcznikach, a także na kluczowej szarej literaturze z sektora publicznego i prywatnego. Przeszukiwanie literatury przeprowadzono za pomocą metody potrójnego plusa Bootha (2013), która zapewniła systematyczną strategię wyszukiwania, obejmowała zasoby z bibliotek akademickich i baz danych, specjalistyczne bazy danych szarej literatury oraz uzupełniające wyszukiwarki szarej literatury, takie jak Google Scholar. Przegląd podzielony jest na pięć części, które odzwierciedlają pięć kluczowych zasad/aspektów zarządzania ryzykiem. Są to: (i) inicjowanie ryzyka, (ii) identyfikacja ryzyka, (iii) ocena ryzyka, (iv) zarządzanie i reagowanie na ryzyko oraz (v) monitorowanie, raportowanie i komunikowanie ryzyka.