Techniki bezprzemocowej samoobrony przed pacjentem

1. Wstęp

Następne rozdziały opisują techniki bezprzemocowej samoobrony przed pacjentem, którego nie można uspokoić werbalnie.

Cel

Głównym celem jest przetestowanie techniki obrony własnej bez użycia przemocy.

Wyniki nauki

• Bezpieczna odległość

• Bezpieczeństwo w przypadku przemocy fizycznej

• Ograniczenie pacjenta bez użycia przemocy.