Verbální deeskalace. Pravidla pro vyjednávání s nespolupracujícím pacientem.

Různé strategie chování v konfliktních situacích a nezbytné dovednosti pro řešení sporů vyjednáváním, nikoliv dominancí nebo ustupováním.

1. Úvod

Logos


Situace, kdy je obtížné nebo nemožné realizovat zájmy / komunikaci (dvou nebo více) stran, vede ke konfliktu.

Zvláštním typem komunikace je nespolupracující vztah mezi lékařem a pacientem (v tomto popisu se "pacientem" rozumí také rodiče dítěte nebo dospívajícího). Nespolupracující komunikace s pacientem je velmi zvláštním typem výměny slov a myšlenek. Je to nepochybně obtížný moment pro oba, zejména pro lékaře, protože neexistuje jediný způsob, kterým by mohl hovořit se všemi pacienty.

Pro druhou stranu je takové setkání nepříjemné, protože musí hovořit s cizí osobou o velmi intimních a obtížných věcech, a také kvůli obtížnému kontaktu ze strany pacienta, např. kvůli jeho zvláštnímu způsobu jednání nebo komunikace s ním. Existují však metody, jak daný rozhovor / setkání / učinit uspokojivým pro všechny. Různé skupiny mají právo prezentovat a prosazovat své zájmy, což činí z konfliktu nevyhnutelnou a přirozenou součást života. Studenti medicíny se navíc seznamují s různými strategiemi chování v konfliktních situacích a procvičují si potřebné dovednosti při řešení sporů vyjednáváním, nikoliv dominancí nebo ustupováním.