Podívejte se na náš projekt: "Humanizace vzdělávání ve zdravotnictví pomocí vyprávění příběhů"

PROČ JE STORYAIDEU DŮLEŽITÉ?

Současný zdravotní výcvik se opírá o komplexní pochopení biomedicínského modelu medicíny. Bylo však uznáno, že zásadní je kurikulum, které zahrnuje obsáhlejší model. Pro zajištění nového modelu zdravotnického vzdělávání je vyprávění příběhů zásadním nástrojem pro pedagogy, jak ukázat skryté a tiché příběhy pacientů, zdravotníků, blízkých a zranitelných lidí.


ČEHO SE STORYAIDEU DOSÁHLO?

Cílem StoryAidEU bylo „humanizovat zdravotní vzdělávání prostřednictvím vyprávění příběhů“. Toho bylo dosaženo vytvořením řady školicích zdrojů, které mohou pedagogové a studenti používat k výuce a učení.

          

JAK STORYAIDEU SPLNILA SVÉ CÍLE?

Projekt provedl (prostřednictvím řady technik shromažďování dat) úplnou revizi nástrojů meziprofesního vzdělávání, posouzení humanismu a provedl zásadní výzkum toho, jak lze přístupy vyprávění příběhů využít ke zlepšení školení zdravotnického vzdělávání. Tyto tři oblasti byly spojeny a vytvořily specializované vzdělávací osnovy pro pedagogy ve zdravotnictví, které mají podporovat humanismus ve zdravotnictví. Všechny vzdělávací zdroje lze nalézt prostřednictvím naší StoryAidEU Academy:


JAK MŮŽU ZŮSTAT V KONTAKTU S NEJNOVĚJŠÍMI NOVINKAMI PROJEKTU?


PŘEČTĚTE SI NAŠE SHRNUTÍ:

Shrnutí si můžete přečíst také v následujících překladech:

Resumen Ejecutivo (ES)

Riassunto Esecutivo (IT)

Zusammenfassung (DE)

Streszczenie (PL)

Shrnutí (CZ)


Last modified: Sunday, 23 January 2022, 5:40 PM