BBB - nauczyciel

Dodanie aktywności BBB do kursu

W celu prowadzenia spotkania on-line "na żywo" do naszego kursu musimy dodać aktywność "Big Blue Button". Aktywność  BBB to miejsce, w którym będzie można komunikować się z uczestnikami kursów z użyciem obrazu wideo (kamera), dźwięku (mikrofon), czatu publicznego/prywatnego, wspólnej tablicy.

Aby dodać "salę konferencyjną" wykonujemy następujące kroki:

 1. Wchodzimy do naszego kursu
 2. Włączmy tryb edycji - z menu akcji wybieramy 
 3. W bloku kursu kimamy
 4. Z listy aktywności wybieramy i klikamy
 5. Uzupełniamy pola formularzu.
  "Nazwa wirtualnego pokoju" - np. "Spotkania on-line"
 6. Klikamy
 7. W naszym kursie pojawia się nowa aktywność:

Prowadzenie spotkania on-line z wykorzystaniem BBB

W celu rozpoczęcia sesji spotkania on-line przechodzimy do aktywności BBB (klikamy w ). Klikamy . Otworzy się nowa strona, w której odbywa się nasze spontanie.

Wykonujemy następujące kroki:

 1. Odpowiadamy na pytanie "W jaki sposób chcesz uczestniczyć w spotkaniu?": "Używam mikrofonu". W tym celu na wyskakującym oknie klimaty ikonę mikrofonu
  W tym momencie storna internetowa spotkania będzie wymagała uzyskania uprawnień do udostępniania dźwięku.

  W zależności od przeglądarki monit o zgodę wygląda różnie.
  Należy wybrać mikrofon do udostępniania oraz potwierdzić zgodę na udostępnianie. W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox klikamy niebieski przycisk "Udostępnij".

 2. Uruchomi się test mikrofonu. Jeżeli wszytko działa poprawnie powinniśmy usłyszeć nasz głos. W przypadku poprawnego testu klikamy "Tak"


Ekran główny BBB

Ekran BBB składa się z 3 kolumn.

Pierwsza kolumna zawiera "wiadomości", "notatki" oraz listę uczestników. Klikając w "Wspólne notatki" lub "Czat publiczny" przełączamy zawartość drugiej kolumny. Domyślnie w drugiej kolumnie uruchomiony jest czat publiczny.
W pierwszej kolumnie widzimy listę uczestników spotkania, imię i nazwisko uczestnika pobierane jest z konta moodla w naszej platformie e-learningowej.

Klikając w nazwisko uczestnika możemy zmienić jego własność w spotkaniu, w tym: wyciszyć, wyznaczyć jako prelegenta. 

Druga kolumna służy do prowadzania komunikacji za pomocą chatu (wpisujemy wiadomość w pole w drugiej kolumnie i klikamy .
Po przełączaniu się do "Wspólne notatki" możemy prowadzić wraz ze wszystkimi uczestnikami notatki ze spotkania.

Notatki można wpisać na klawiaturze lub zaimportować z rożnych formatów za pomocą przycisku

Trzecia kolumna to główny ekran aplikacji BBB. W tym miejscu możemy:

 • dodać materiały do wykładu w postaci prezentacji w formacie PDF.
 • rozpocząć ankietę
 • udostępnić zewnętrzny film (np. z Youtube)
 • nagrać spotkanie
 • włączyć kamerę
 • udostępnić cały ekran lub ekran wybranej aplikacji
Dodawanie prezentacji

W celu dodania prezentacji wykonujemy następujące kroki

 1. klikamy ikonę: i wybieramy "Prześlij prezentację"
 2. Przeciągamy plik z naszego komputera lub klikamy "lub przeglądaj pliki lokalne" i wybieramy plik z naszego komputera.
 3. Na liście plików pojawi się przesyłany plik
 4. Klikamy na górze przycisk "prześlij"
 5. Po przesłaniu i konwersowaniu pliku w ekranie głównym pojawi się treść naszego pliku. Zawartość ekranu głównego widzą wszyscy uczestnicy spotkania. Każda strona przesłanego pliku to jeden slajd. Slajdy możemy zmieniać ikonami strzałek

Uruchamiania kamery

Aby uruchomić kamerę należy:

 1. Kliknąć w ikonę
 2. Przeglądarka zapyta: "Czy udostępniać obraz z kamery witrynie ... ?". wybieramy kamerę do udostępnienia. Możemy zapamiętać decyzję. Klikamy przycisk "Udostępnij".
 3. Na ekranie "Ustawienia kamery" klikamy "Rozpocznij udostępnianie"
 4. Na ekranie głównym pojawi się obraz z naszej kamery. Obraz kamery widzą wszyscy uczestnicy spotkania.


Udostępnianie ekranu

Aby udostępnić ekran  programu uruchomionego na naszym komputerze  lun całego ekranu należy:

 1. Klikamy ikonę:
 2. Wybieramy co chcemy udostępnić: okno danej aplikacji lub cały ekran
 3. klikamy "Udostępnij"
 4. W ekranie głównym pojawi się okno aplikacji/cały nasz ekran. Zmiany na naszym ekranie widzą uczestnicy spotkania.
Nagrywanie spotkania

Nagrywanie spotkania uruchamiamy przez kliknięcie w przycisk i potwierdzenie zgody na nagrywanie.

Podczas nagrywania widzimy zegar czasu nagrania. Klikając w ikonę czasu  możemy wstrzymać nagrywanie.

Wznowienie nagrywania wykonujemy przez przycisk: .

Wszystkie przyciski nagrywania znajdują się w jednym miejscu.

Po zakończeniu spotkania nagranie zostanie przetworzone i za pewien czas (zależny od długości nagrania) pojawi się link do nagrania w miejscu naszego spotkania BBB w naszym kursie.

Listę nagrań możemy edytować, w tym zmienić tytuł, opis lub ukryć przed uczestnikami kursu.

Koniec spotkania BBB

Aby prawidłowo zakończyć spotkanie z menu "Opcje" wybieramy "Zakończ spotkanie":

O prawidłowym zakończeniu sesji spotkania BBB informuje nas komunikatem:Last modified: Thursday, 3 September 2020, 10:05 AM