BBB - student

Wejście do spotkania

Zapisy na kurs

Aby zacząć prać udział w spotkaniu on-line należny przejść do odpowiedniego kursu. Należy być zapisany na kurs. Czy jesteśmy zapisani sprawdzamy po wejściu do kursu przez meny akcji:


Jeżeli w menu akcji pojawia się: " Wypisz mnie z 'nazwa kursu' " oznacza to  że jesteśmy zapisani na kurs. W przeciwnym wypadku klikamy "Zapisz mnie na ten kurs" i postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Spotkanie

Jeżeli jesteśmy zapisani na kurs oraz wykładowca utworzył aktywność spotkania BBB na stronie kursu zobaczymy aktywność BBB oznaczone ikoną:

Po kliknięciu w "Spotkanie on-line"  (przykładowa nazwa spotkania ) pojawi się ekran dołączania do sesji:

Na ekranie widzimy aktualną ilość uczestników oraz ich role w spotkaniu. Moderator to rola, która oznacza prowadzącego spotkanie - wykładowcę. Widać również czas rozpoczęcia sesji.

Wchodzimy do spotkania przez kliknięcie

Otworzy się nowe okno przeglądarki z ekranem BBB.

Wykonujemy następujące kroki:

 1. Program zapyta czy chcemy używać mikrofonu czy tylko słuchać wykładu.
 2. Po wybraniu "Tylko słucham" w czasie spotkania będziemy mogli pisać wiadomości na czacie publicznym lub prywatnym. Zawsze też możemy uruchomić mikrofon przez ikonę
 3. Jeżeli wybierzemy "Używam mikrofonu" przeglądarka zapyta "Czy chcesz udostępnić dźwięk z mikrofonu witrynie?". W zależności od przeglądarki monit o zgodę wygląda różnie.
  Należy wybrać mikrofon do udostępniania oraz potwierdzić zgodę na udostępnianie. W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox klikamy niebieski przycisk "Udostępnij".
 4. Uruchomi się test mikrofonu. Jeżeli wszytko działa poprawnie powinniśmy usłyszeć nasz głos. W przypadku poprawnego testu klikamy "Tak"
Ekran główny BBB

Ekran BBB składa się z 3 kolumn.

Pierwsza kolumna zawiera "wiadomości", "notatki" oraz listę uczestników. Klikając w "Wspólne notatki" lub "Czat publiczny" przełączamy zawartość drugiej kolumny. Domyślnie w drugiej kolumnie uruchomiony jest czat publiczny.
W pierwszej kolumnie widzimy listę uczestników spotkania, imię i nazwisko uczestnika pobierane jest z konta moodla w naszej platformie e-learningowej.

Klikając w nazwisko uczestnika możemy rozpocząć czat prywatny. Klikają w swoje nazwisko możemy zmienić status lub wyłączyć wyciszenie.

Druga kolumna służy do prowadzania komunikacji za pomocą chatu publicznego (wpisujemy wiadomość w pole w drugiej kolumnie i klikamy .
Po przełączaniu się do "Wspólne notatki" możemy prowadzić wraz ze wszystkimi uczestnikami notatki ze spotkania.

Notatki można wpisać na klawiaturze lub zaimportować z rożnych formatów za pomocą przycisku

Trzecia kolumna to główny ekran aplikacji BBB. W tym miejscu możemy:

 • Otrzymać informację czy sesja jest rejestrowania
 • Z menu opcje zmienić ustawienie lub wylogować (opuścić) spotkanie
 • Na dolnym pasku włączamy/wyłączamy mikrofon, kamerę, rozłączamy/łączymy się do spotkania
 • Widzimy slajdy, udostępniony ekran, ankiety, które wyświetlane są przez prelegenta


Prelegent


Moderator prowadzący spotkanie może wyznaczyć nas jako prelegenta. Oznacza to, że będziemy mieli możliwość dodawania prezentacji.

Dodawanie prezentacji

W celu dodania prezentacji wykonujemy następujące kroki

 1. klikamy ikonę: i wybieramy "Prześlij prezentację"
 2. Przeciągamy plik z naszego komputera lub klikamy "lub przeglądaj pliki lokalne" i wybieramy plik z naszego komputera.
 3. Na liście plików pojawi się przesyłany plik
 4. Klikamy na górze przycisk "prześlij"
 5. Po przesłaniu i konwersowaniu pliku w ekranie głównym pojawi się treść naszego pliku. Zawartość ekranu głównego widzą wszyscy uczestnicy spotkania. Każda strona przesłanego pliku to jeden slajd. Slajdy możemy zmieniać ikonami strzałek

Uruchamiania kamery

Aby uruchomić kamerę należy:

 1. Kliknąć w ikonę
 2. Przeglądarka zapyta: "Czy udostępniać obraz z kamery witrynie ... ?". wybieramy kamerę do udostępnienia. Możemy zapamiętać decyzję. Klikamy przycisk "Udostępnij".

 3. Na ekranie "Ustawienia kamery" klikamy "Rozpocznij udostępnianie"
 4. Na ekranie głównym pojawi się obraz z naszej kamery. Obraz kamery widzą wszyscy uczestnicy spotkania.


Udostępnianie ekranu

Aby udostępnić ekran  programu uruchomionego na naszym komputerze  lun całego ekranu należy:

 1. Klikamy ikonę:
 2. Wybieramy co chcemy udostępnić: okno danej aplikacji lub cały ekran
 3. klikamy "Udostępnij"
 4. W ekranie głównym pojawi się okno aplikacji/cały nasz ekran. Zmiany na naszym ekranie widzą uczestnicy spotkania.
Nagrywanie spotkania

Nagrywanie spotkania uruchamiamy przez kliknięcie w przycisk i potwierdzenie zgody na nagrywanie.

Podczas nagrywania widzimy zegar czasu nagrania. Klikając w ikonę czasu  możemy wstrzymać nagrywanie.

Wznowienie nagrywania wykonujemy przez przycisk: .

Wszystkie przyciski nagrywania znajdują się w jednym miejscu.

Po zakończeniu spotkania nagranie zostanie przetworzone i za pewien czas (zależny od długości nagrania) pojawi się link do nagrania w miejscu naszego spotkania BBB w naszym kursie.

Listę nagrań możemy edytować, w tym zmienić tytuł, opis lub ukryć przed uczestnikami kursu.

Koniec spotkania BBB

Spotkania powinien zakończyć moderator. O prawidłowym zakończeniu sesji spotkania BBB informuje nas komunikatem:Last modified: Thursday, 3 September 2020, 12:30 PM