Jitsi - nauczyciel

Dodawanie aktywności Jitsi do kursu

W celu prowadzenia wideokonferencji w systemie Jitsi prowadzący kurs musi dodać aktywność "Jitsi". W tym celu wykonujemy następujące kroki:

 1. Wchodzimy do naszego kursu
 2. Włączamy tryb edycji - z menu akcji wybieramy 
 3. W bloku kursu klikamy
 4. Z listy aktywności wybieramy i klikamy
 5. Uzupełniamy pola formularza:
  • "Nazwa sesji" - np. "Konferencja" - pole to jest obowiązkowe
  • "Rozpocznij wideokonferencję" - pole nie jest obowiązkowe. Możemy tu ustalić kiedy nasza "konferencja" rozpocznie się. W tym celu należny zaznaczyć "Włącz" obok daty i godziny oraz ustawić datę godzinę i minutę rozpoczęcia konferencji.


 6. Klikamy
 7. W naszym kursie pojawia się nowa aktywność:

Prowadzenie wideokonferencji z wykorzystaniem Jitsi

W celu wejścia do przygotowanej wideokonferencji przechodzimy do kursu  i klikamy  w aktywność Jitsi:.

Następnie klikamy przycisk "Wejdź". Na ekranie pojawi się komunikat:

Po wejściu do konferencji przeglądarka zapyta: Czy udostępnić dźwięk z mikrofonu witrynie "moodle.safemedic.eu"? Należy wyrazić zgodę - kliknąć "Udostępnij".

Na następnym ekranie wprowadzamy pseudonim pod jakim występujemy w wideokonferencji - w poniższym przykładzie pseudonim to "marcin". Przykładowy adres strony www wideokonferencji to: https://meet.jit.si/man.7.spotkanie. Adres ten możemy skopiować do schowka przez kliknięcie w ikonę: . Do włączenie/wyłączenia mikrofonu i kamery służą przyciski: . Włączając kamerę należy wyrazić zgodę na udostępnianie obrazu z kamery dla strony "moodle.safemedic.eu".

Ikony   oznaczają włączony mikrofon i kamerę, - wyłączony mikrofon i kamera.

Aby dołączyć do spotkania klikamy

Ekran prawidłowo uruchomionej wideokonferencji zawiera przyciski:

 • - zapraszanie nowych uczestników, które sprowadza się do udostępnienia emailem lub innym komunikatorem adresu wideokonferencji
 • - uruchomianie chatu. Możliwość pisania informacji w czacie publicznym, czyli widocznym dla wszystkich uczestników.
 • - udostępnianie ekranu. Możemy udostępnić cały ekran lub ekran uruchomionej aplikacji
 • - podnoszenie ręki. Po naciśnięciu tej ikony nasi rozmówcy dostaną informację "marcin chce zabrać głos"
 • -więcej akcji