Používání videokonferenčního systému Jitsi

  Jitsi - učitel
  Přidání aktivit Jitsi do vašeho kurzu
  Aby bylo možné provádět videokonference v systému Jitsi, musí lektor kurzu přidat aktivitu „Jitsi“. K tomu postupujeme takto:

1. Vstupujeme do našeho kurzu
2. Vstupme do režimu úprav – z nabídky akcí   vybíráme si  
3. V bloku kurzu klikněme 
4. Vybíráme ze seznamu aktivit a klikněme 
5. Vyplňujeme pole formuláře:
 • "Nazwa sesji" (Název relace)- např. "Konference" - toto pole je povinné
 • "Rozpocznij wideokonferencję" (Zahájit videokonferenci) - pole je volitelné. Zde můžeme určit, kdy naše „konference“ začne. Chcete-li to provést, vyberte „Povolit“ vedle dárků a hodin a nastavte datum, hodinu a minutu začátku konference.

6. Klikneme 
7. V našem kurzu je nová aktivita:

Vedení videokonferencí pomocí Jitsi

Pro vstup do připravené videokonference přejděte do kurzu a klikněte na aktivitu Jitsi:.

Poté klikněte na tlačítko "Enter". Na obrazovce se objeví následující zpráva:

Po vstupu do konference se prohlížeč zeptá: Chcete zpřístupnit zvuk mikrofonu stránce "moodle.safemedic.eu"? Musíte souhlasit – klikněte na „Sdílet“.

Na další obrazovce zadáme přezdívku, pod kterou vystupujeme ve videokonferenci – v příkladu níže přezdívku ro „marcin“. Příklad webové adresy videokonference je: https://meet.jit.si/man.7.meet. Tuto adresu lze zkopírovat do schránky kliknutím na ikonu: . Tlačítka slouží k zapnutí/vypnutí mikrofonu a kamery: . Zapnutím kamery musíte souhlasit se sdílením obrazu kamery pro web "moodle.safemedic.eu".

Ikony   znamená, že mikrofon a kamera jsou zapnuté,  - mikrofon a kamera jsou vypnuty.

Kliknutím se ke schůzce připojíte: 

Obrazovka správně spuštěné videokonference obsahuje tlačítka:

 •  - zvání nových účastníků, což se scvrkává na sdílení adresy videokonference e-mailem nebo jiným komunikátorem
 •  - zahájení chatu. Možnost zapisovat informace do veřejného chatu, tedy viditelné pro všechny účastníky
 •  - sdílení obrazovky. Můžeme sdílet celou obrazovku nebo obrazovku spuštěné aplikace
 • - zvednutí ruky. Po stisknutí této ikony naši partneři obdrží informaci „marcin chce mluvit“
 • -více akce